0566-700220

ma t/m vr 08:30 - 17:00

info@vertrouwdschoon.nl

ma t/m vr 08:30 - 17:00

06 - 483 44 127

ma t/m vr 08:30 - 17:00

De Spelregels van vertrouwd Schoon

Waarom spelregels?

Afgelopen jaren kwamen we er achter dat in sommige gevallen de verwachtingen niet overeen kwamen met elkaar. Dit kan ervoor zorgen dat er onnodige misverstanden ontstaan. De spelregels gaan voornamelijk over de planning, de aankondiging en het afmelden.

Het is voor u als klant en ook voor ons belangrijk dat de planning klopt. Wanneer we regels opstellen voor het afmelden, voorkomen we lastminute verschuivingen in de planning. Hierdoor weet u precies wanneer we langskomen en kunnen we dit ook nakomen.

De spelregels verschillen per afgesproken frequentie. De algemene voorwaarden zijn onder op de pagina te vinden.

Spelregels bij de frequentie van 4 en 6 weken.

Aankondiging

2 dagen voordat we langskomen ontvangt u een definitieve bevestiging waarin staat op welke dag we precies langs komen. Na het versturen van deze bevestiging kunt u binnen 24 uur reageren. Hierbij kunt u denken aan een keer overslaan, een andere dag of extra werkzaamheden. Wij gaan dan kijken wat er mogelijk is.

Afmelden

Indien u graag wilt dat wij u een keer overslaan is dat geen probleem. Denk er wel aan dat u per jaar maximaal twee keer kunt overslaan. Dit omdat wij wel onze kosten maken en niet meer makkelijk kunnen schuiven in de planning. Daarnaast is het zo dat de ramen en kozijnen meer vervuild zijn als we het een keer overslaan. Dit zorgt ervoor dat we de volgende ronde meer tijd kwijt zijn aan de schoonmaak. Daar is de afgesproken prijs niet op gebaseerd.

Om wel flexibel te blijven willen wij afspreken dat u twee keer (van de in totaal 8 of 12x) in het jaar kunt overslaan. Wel is het belangrijk dat u dit binnen 24 uur na de bevestiging laat weten. 24 uur na het versturen van de bevestiging kan de afspraak niet meer geannuleerd worden.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, kunt u zich afmelden door ons te bellen of een e-mail te sturen. De minimale afname van onze diensten is vier keer. Indien u zich afmeld komen we nog eenmaal langs om uw woning schoon te maken.

De eerste keer dat we uw huis schoonmaken rekenen we geen toeslag, ondanks dat de woningen die we voor het eerst schoonmaken vaak meer tijd kosten dan begroot. Vandaar de minimale afname van vier keer.

Toegankelijkheid

Op het moment dat wij langskomen is het belangrijk dat u er voor zorgt dat alles toegankelijk is. Denk er bijvoorbeeld aan dat u de horren voor de ramen verwijdert en dat de schuttingdeur niet op slot is. Let ook op bij de oprit. Indien we aan de kant van de oprit iets schoon moeten maken is het belangrijk dat er geen auto geparkeerd staat of dat er iets anders in de weg staat. Op deze manier kunnen wij ons werk goed uitvoeren en voorkomen we schade aan voertuigen.

Mocht het zijn dat we een gedeelte niet kunnen doen omdat dit niet bereikbaar is dan slaan we dit over en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Spelregels bij de frequentie van 8 weken.

Aankondiging

Twee dagen voordat we langskomen ontvangt u een definitieve bevestiging welke dag we precies langs komen. Na het versturen van de bevestiging kunt u binnen 24 uur reageren. Hierbij kunt u denken aan een keer overslaan een andere dag of extra werkzaamheden. Wij gaan dan kijken wat er mogelijk is.

Afmelden

Indien u graag wilt dat wij u een keer overslaan is dat geen probleem. Denk er wel aan dat u per jaar 1 keer kunt overslaan. Dit omdat wij wel onze kosten maken en niet meer makkelijk kunnen schuiven in de planning. Daarnaast is het zo dat de ramen en kozijnen meer vervuild zijn als we het een keer overslaan. Dit zorgt ervoor dat het de volgende ronde meer tijd kwijt zijn aan de schoonmaak. Daar is de afgesproken prijs niet op gebaseerd.

Om wel flexibel te blijven willen wij afspreken dat u 1 keer ( van de 6x) in het jaar kunt overslaan. Wel is het belangrijk dat u dit binnen 24 uur na de bevestiging laat weten. Uiteraard kan er iets zijn zoals het laten schilderen van uw woning. Mocht dit zo zijn kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit wel graag binnen de 24 uur. Hierbij is het ook zo dat wij de volgende ronde niet langer bezig zijn en zal dit niet gelden als een overgeslagen ronde.

24 uur na het versturen bevestiging kan het niet meer geannuleerd worden.

Toegankelijkheid

Op het moment dat wij langskomen is het belangrijk dat u er voor zorgt dat alles toegankelijk is. Denk hierbij aan horren voor de ramen verwijderen, schuttingdeur niet op slot. Pas ook bij de oprit. Indien we aan de kant van de oprit iets schoon moeten maken is het belangrijk dat er geen auto geparkeerd staat oid. Op deze manier kunnen wij ons werk goed uitvoeren.

Mocht het zijn dat we een gedeelte niet kunnen doen omdat dit niet bereikbaar is dan slaan we dit over en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De spelregels bij de frequentie van 12 weken.

Aankondiging

Twee dagen voordat we langskomen ontvangt u een definitieve bevestiging welke dag we precies langs komen.

Afmelden

Eens per 12 weken is de laagste frequentie die mogelijk is voor het schoonmaken van de ramen en kozijnen. Omdat we dan eens in de 12 weken komen is het niet mogelijk om een afspraak te annuleren. Stel dat wij een keer overslaan zijn we een half jaar niet langs geweest. Hierdoor zijn de ramen en kozijnen meer vervuild en neemt dit de volgende ronde een keer zoveel tijd dan gecalculeerd is.

Uiteraard kan er iets zijn zoals het laten schilderen van uw woning. Mocht dit zo zijn kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit wel graag binnen 12 uur na de bevestiging. Hierbij is het ook zo dat wij de volgende ronde niet langer bezig zijn en zullen er geen extra kosten of iets dergelijks in rekening gebracht worden.

Indien u zonder geldige reden een keer wilt overslaan zijn wij genoodzaakt om de helft van het afgesproken bedrag in rekening te brengen. Dit ter compensatie voor het extra werk bij de volgende ronde en de gemaakt e kosten.

Indien u afmeld en dit is niet binnen de 12 uur na het versturen van de definitieve bevestiging.  Brengen wij het gehele afgesproken bedrag in rekening. Dit wordt gedaan omdat wij op dat moment niet meer kunnen schuiven met de planning en wel onze kosten maken en tijd hebben gestoken in de planning.

Toegankelijkheid

Op het moment dat wij langskomen is het belangrijk dat u er voor zorgt dat alles toegankelijk is. Denk hierbij aan horren voor de ramen verwijderen, schuttingdeur niet op slot. Pas ook bij de oprit. Indien we aan de kant van de oprit iets schoon moeten maken is het belangrijk dat er geen auto geparkeerd staat oid. Op deze manier kunnen wij ons werk goed uitvoeren.

Mocht het zijn dat we een gedeelte niet kunnen doen omdat dit niet bereikbaar is dan slaan we dit over en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De spelregels bij de frequentie van 26 en 52 weken.

Aankondiging

Twee dagen voordat we langskomen ontvangt u een definitieve bevestiging welke dag we precies langs komen.

Afmelden

Als wij een frequentie hebben afgesproken van eens per 52 weken of eens per 26 weken is het niet mogelijk om een afspraak te annuleren. De prijs die is afgesproken is gebaseerd op deze frequentie en is vaak een belangrijk onderdeel van onze planning.

Uiteraard kan er iets zijn zoals het laten schilderen van uw woning. Mocht dit zo zijn kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit wel graag binnen 12 uur na de bevestiging. Hierbij is het ook zo dat wij de volgende ronde niet langer bezig zijn en zullen er geen extra kosten of iets dergelijks in rekening gebracht worden.

Indien u zonder geldige reden een keer wilt overslaan zijn wij genoodzaakt om de helft van het afgesproken bedrag in rekening te brengen. Dit ter compensatie voor het extra werk bij de volgende ronde en de al gemaakte kosten.

Indien u afmeld en dit is niet binnen de 12 uur na het versturen van de definitieve bevestiging.  Brengen wij het gehele afgesproken bedrag in rekening. Dit wordt gedaan omdat wij op dat moment niet meer kunnen schuiven met de planning en wel onze kosten maken en tijd hebben gestoken in de planning.

Toegankelijkheid

Op het moment dat wij langskomen is het belangrijk dat u er voor zorgt dat alles toegankelijk is. Denk hierbij aan horren voor de ramen verwijderen, schuttingdeur niet op slot. Pas ook bij de oprit. Indien we aan de kant van de oprit iets schoon moeten maken is het belangrijk dat er geen auto geparkeerd staat oid. Op deze manier kunnen wij ons werk goed uitvoeren.

Mocht het zijn dat we een gedeelte niet kunnen doen omdat dit niet bereikbaar is dan slaan we dit over en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 

Algemene voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden

Vastgesteld door:
V.o.f. Vertrouwd Schoon

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
b. Partijen:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen. (Zie ook: Algemene Voorwaarden van Onderaanneming.)
2. Aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
c. Werkprogramma:
een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.
d. Object:
het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.

Artikel 2 Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging
a. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending of toezegging aan de opdrachtgever via telefoon, e-mail, whatsapp of mondeling, mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma de aannemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Onderaanneming
a. De aannemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden.
b. De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.
c. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van toepassing.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde werkprogramma tenminste een vergelijkbare kwaliteit garandeert én de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 7 Contractnaleving en controle
a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en).
b. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
c. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

De opdrachtgever zal de aannemer van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen
a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water, electriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de aannemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de aannemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de aannemer eraan mee te werken, dat de aannemer bedoelde goederen terug kan nemen.
d. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 9 Prijs
a. De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden.

Artikel 10 Betaling
a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien in de offerte hierover niets nader is geregeld, vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week van of de kalendermaand of van de vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Indien betaling nà deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
c. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Wanneer de aannemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de aannemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. De aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
a. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is de aannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van dit artikel). Krassen op ramen kunnen ontstaan. Indien dit niet komt door nalatigheid wordt dit niet vergoed.
b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.134.000 doch niet meer dan € 2.500.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
d. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor. vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van € 50.000 per aanspraak en € 100.000 per verzekeringsjaar.
e. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
f. De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
g. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
h. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 13 Relatiebeding
a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
b. Indien zonder toestemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid a genoemde periode van 6 maanden, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van
€ 500 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 14 Duur van de overeenkomst en beëindiging
a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:
– bij opzegging door aannemer: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
– bij opzegging door opdrachtgever:
1. indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt;
2. indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
c. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
2. 2.de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 15 Contractswisseling en werkgelegenheid
a. De aannemer zal zijn personeel belonen conform de geldende cao-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etc. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
b. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractswisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (CAO). De aannemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan – voor zover hierbij sprake zal zijn van contract wisseling – in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, èn om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op één van beide aannemers rustende verplichting tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.
c. Voor zover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met de aannemer, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander doch in besteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.

Artikel 16 Overmacht
a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
c. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 17 Geschillen
a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
b. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak – en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
c. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.